Projectmanagement

Aan de bouw van een project gaat een heel proces vooraf. Het begint vaak met een idee, het bepalen van woon- of gebruikswensen en de vertaling hiervan in praktische mogelijkheden.

Naarmate de daadwerkelijke bouw dichterbij komt, neemt de complexiteit steeds verder toe. Professioneel projectmanagement is de voorwaarde om planning, budget en resultaat volledig onder controle te houden. bouwsupport 1 begint veelal met een initiële ‘quickscan’ naar haalbaarheid en ambitieniveau. En brengt structuur aan vanaf het ontwikkelproces tot en met de realisatiefase, waarin het resultaat geleidelijk aan voor iedereen zichtbaar wordt.

Door selectie van juiste partners en coördinatie van taken en verantwoordelijkheden zorgt bouwsupport 1 gedurende het hele proces voor duidelijkheid, onderling vertrouwen en enthousiasme bij alle betrokken partijen: opdrachtgever, adviseurs en aannemer(s).

Enthousiasme leidt tot kwaliteit!